Základní informace o zdroji

Podtitulek: Vítejte na stránkách Atletickytrenink.cz. Stránky se zabývají metodami tréninku především dráhových běžeckých disciplín, najdete zde různé metodické materiály, tréninkové tipy, prostor dostanou také odborníci z oblasti sportovní medicíny.
Domovská stránka: http://www.atletickytrenink.cz/

 Systémové informace o zdroji

ID: 238
Jmenné ID: atletickytreninkcz
Články ručně přidává správce systému: ANO

Energie při pohybové činnosti

Výdej energie při pohybové činnosti je zajišťován štěpením ATP (adenosintrifosfátu), látky energeticky velmi bohaté. Tato látka je bezprostředním zdrojem energie při svalové kontrakci. Při jejím štěpení dochází k uvolnění chemické energie z makroergní vazby a zároveň její transformaci na jiné formy energie - tepelnou, mechanickou, elektrickou. Aby kontrakce mohla pokračovat, musejí být vyčerpané zdroje ATP průběžně doplňovány (udává se, že pro zabezpečení normálního průběhu kontrakce má být obsah ATP ve svalových vláknech kolem 0,25% jejich celkové hmotnosti). Dochází k tomu štěpením organicky složitějších sloučenin (především cukrů a tuků) za současné produkce makroergních fosfátů, které jsou využity v resyntéze ATP. Malá rezerva ATP je uložena přímo ve svalu a kryje okamžitou potřebu energie (do 5s), jinak existují tři způsoby uvolňování ATP ? označují se jako "ATP-CP systém", "LA - systém" a "O2 - systém".

Atletickytrenink.cz | 9. srpna 2010 09:11 |

Vrh koulí s otočkou

Vrhač stojí u zadního okraje kruhu zády do směru vrhu a otočí trup co nejvíce vpravo, pak pokrčením nohou provede snížení a v návratné fázi se předkloní. Při přechodu do otočky se obě nohy otáčejí na předních částech chodidel doleva jako při diskařské otočce. Odraz pravou nohou uvede vrhače do otočky, a ten pak získává další zrychlení odrazem levé nohy od zadního okraje kruhu ...

Atletickytrenink.cz | 9. srpna 2010 09:08 |

Vrh koulí - klasický způsob

Vrhač stojí těsně u zadního okraje kruhu zády do směru vrhu, váha jeho těla je na pravé noze, levá je na špičce v malém zakročení. Kouli drží v pravé dlani blízko krku, levá paže je ve vzpažení. Z výchozího postavení přechází koulař předkloněním do snížení na pokrčené pravé noze. Odrazem pravé nohy a švihem levé je zahájen sun. Tím se dostává vrhač do odvrhového postavení s pánví už předtočenou, ale s trupem stále zády do směru vrhu. Toto svalové předpětí je charakteristické pro tzv. zádovou techniku. Váha spočívá na silně pokrčené noze, levá došlapuje blízko břevna doleva. Točivým náponem pravé nohy (kolenem do směru vrhu) vytáčí koulař pravý bok a dále i trup do směru vrhu ...

Atletickytrenink.cz | 14. července 2010 08:59 |

Sergej Bubka - 611cm

V tomto článku bych vám rád přiblížil skok nejlepšího tyčkaře všech dob, Sergeje Bubky, při překonání světového rekordu 611cm ve francouzském Dijonu. Budu se zabývat především základními technickými prvky, do podrobného rozebrání jednotlivých fází skoku se pustím někdy příště.

Atletickytrenink.cz | 12. července 2010 00:00 |

Seriál o laboratorních vyšetření krve - 3. díl

Ionty, soli, minerály ... sodíkový, draslíkový a chloridový ion tvoří základní trojici minerálů každého živého organismu. Jejich rovnováha je vzájemně provázaná a ani v laboratorním vyšetřování není v zásadě důvod je nabírat selektivně. Druhý hlavní anion, tzv. bikarbonát sodný HCO3-, se v rámci běžného vyšetření iontů neprovádí, patří do sady tzv. ASTRUP, hodnotící acidobazickou rovnováhu (zakyselení ? a tím i nedostatek kyslíku v plném slova smyslu) kterou dobře znají především anesteziologové a lékaři z oboru intenzivní péče ...

Atletickytrenink.cz | 11. července 2010 23:57 |

Seriál o laboratorních vyšetření krve - 2. díl

Krevní obraz MUDr. Ondřej Vojtěchovský připravil pro čtenáře portálu Atletickytrenink.cz seriál o laboratorním vyšetření krve. Po teoretickém úvodu se dostáváme k otázkám praktičtějším a zajímavějším. Začneme vyšetřeními, se kterými se potkal snad naprosto každý bez výjimky. V sadě vyšetřovacích hodnot by rozhodně neměla chybět tehdy, pokud je důvodem vyšetřování známý stav měňák, tedy ?mně ňák není dobře?. V přehledu mimo jiné najdete i cenu za provedení pro případ, kdybyste si je vyžádali jako samoplátci.

Atletickytrenink.cz | 11. července 2010 23:54 |

Jednotlivé etapy přípravy běžce

V logice tréninkového procesu je třeba si připomenout jednu ze základních zásad, že rozvoj základních pohybových schopností předchází rozvoji speciálních pohybových schopností, a to jak v průběhu ročního tréninkového cyklu, tak v dlouhodobém několikaletém cyklu rozvoje. Z hlediska dlouhodobého plánování rozlišujeme čtyři období přípravy mladého běžce, viz tabulka č.1. U dalších atletických disciplín či jiných sportů je tato struktura více či méně odlišná.

Atletickytrenink.cz | 5. července 2010 09:38 |

Skokanský trénink - rozvoj odrazových schopností v základním tréninku

... vysoká výkonnost je dána rozvojem vybraných pohybových vlastností. Chceme-li dosáhnout v dospělosti vysokých sportovních výkonů, musíme se snažit o harmonický rozvoj všech pohybových vlastností. Sjednocení na testech a jejich srovnání je nezbytné. Sám pravidelně provádím se svěřenci testování odrazových schopností dvakrát ročně a jejich výsledky jsou podkladem pro odhalení možností u nových členů skupiny. Jako disciplíny testuji: výskok z místa, výskok z rozběhu, dálku z místa, pětiskok po odrazové noze, pětiskok po neodrazové noze, desetiskok z místa. Protože nemáme přesné měřící zařízení na měření rychlosti, jsme nuceni měřit rychlost až na závodech ...

Atletickytrenink.cz | 5. července 2010 09:35 |

Seriál o laboratorních vyšetření krve - 1. díl

Doktore, udělej mi krev ... Pro racionální a efektivní vyhodnocení krevního obrazu musí lékař či biochemik velmi podrobně znát nejen sportovce, ale i jeho současný, minulý a budoucí tréninkový a závodní program ? a to nejlépe zblízka a v reálném čase, tedy musí být aktivním a plnohodnotným vrcholem informačního trojúhelníku závodník-trenér-lékař. Plnohodnotným znamená, že závodní a tréninkový program přímo spoluutváří a ne že je jakýmsi luxusním přívěškem, k jehož hlasu se občas milostivě přihlédne, říká-li tento hlas příjemné a uchu lahodící slova.

Atletickytrenink.cz | 5. července 2010 09:30 |

Rozvoj všeobecné síly u běžců

Pro rozvoj všeobecných silových schopností běžců se používají následující skupiny tréninkových prostředků: cvičení s plnými míči, cvičení bez zátěže (vahou vlastního těla), cvičení na posilovacích strojích, cvičení s činkou, cvičení na nářadí (žebřiny, švédské bedny, atletické překážky, šplhadla...), kruhový trénink - vlastní vahou či kombinací všech výše uvedených metod ...

Atletickytrenink.cz | 3. července 2010 10:10 |

Běh na 3000m překážek

Běh na 3000 metrů překážek je jedinou běžeckou disciplínou, kde je výkonnost ovlivňována úrovní techniky přeběhu překážek. Zprvu vítězili na této trati běžci nespecialisté, jejichž hlavní tratí byl běh na 1500 m až 10 000 m. Z toho také vyplývala výkonnost ? Nurmi dosáhl na olympijských hrách v Amsterodamu výkonu o 70s horšího, než byl jeho nejlepší čas na hladkých 3000 m. Postupem doby se však technika překonávání překážek podstatně zlepšila, takže dnes dosahují steeplaři výkonů jen 30s (i méně) horších, než zvládají na hladké trati ...

Atletickytrenink.cz | 3. července 2010 10:07 |

Jeden z pohledů na trénink na 5000m

Tréninkové metody se vyvíjí pomalu a neočekává se, že se výrazně změní během příštích padesáti let. Avšak, co se mění, je věk, v němž dosahujeme vrcholové výkonnosti. Například v roce 1964 dosahovali hranice 4 minut na jednu míli atleti ve věku 24 let, dnes ve věku 21 let. Před třiceti lety bylo nepředstavitelné, že by dvacetiletý běžec byl mezi třemi nejrychlejšími na 5 000m, což dnes neplatí ...

Atletickytrenink.cz | 30. června 2010 09:33 |

Poměr výška : váha u vytrvalce

Každý běžec jistě někdy přemýšlel, jaký by měl mít poměr mezi svou výškou a váhou. Některé otázky snad zodpoví následující článek. Podle jednoduchého avšak opodstatněného kritéria by měl dospělý muž vážit přibližně tolik kilogramů, kolik je jeho výška bez 100 centimetrů, tedy 150 cm vysoký muž 50kg, 180cm vysoký 80kg. U žen se uvádí, že by jejich váha měla být o 10% nižší než je jejich výška bez 100 centimetrů, tj. pro 150cm vysokou ženu by to znamenalo hmotnost 45kg, pro 180cm vysokou 72kg. Tato kritéria by měla odpovídat zdravým neaktivním lidem. Ovšem většina sportovců, především pak běžců na delší tratě, musí vážit méně, a to o 5-10%. To pro běžce na dlouhé tratě 150cm vysokého znamená váhu 45-47kg, pro 180cm vysokého 72-76kg, u běžkyní se hodnoty změní na 41-43kg pro 150cm vysoké a 65-68kg pro 180cm vysoké ...

Atletickytrenink.cz | 29. června 2010 14:23 |

Význam krevního obrazu pro sportovce

Pro výkon, zejména vytrvalostního charakteru, tedy dynamickou práci delšího trvání, je převážným zdrojem energie kyslík. Úroveň dodávky kyslíku je závislá na transportní kapacitě pro kyslík, která se skládá z několika částí. Jsou to: plicní ventilace (množství nadýchaného vzduchu za minutu), plicní perfuse (přechod kyslíku z plicních sklípků do plicních žil), množství červených krvinek a krevního barviva hemoglobinu, tkáňové dýchání (hlavně počet mitochondrií ve svalových buňkách a jejich vybavenost specializovanými enzymy).

Atletickytrenink.cz | 29. června 2010 14:20 |

Kvalitní spánek - základ regenerace a dobré kondice!

Spánek je nejpřirozenější zdroj celkové regenerace. Nelze jej ovládat vůlí, usnadňuje regeneraci buněk - zejména svalů, vazů i šlach, podporuje obnovu energetických zásob ve svalech i v játrech a posiluje imunitní systém. Potřeba spánku je opět velmi individuální záležitost a je ovlivněna nejen geneticky, ale i řadou dalších faktorů. U zdravých dospělých jedinců se pohybuje doba spánku mezi 7 - 8 hodinami denně. Jsou jedinci, kterým postačuje 5 hodin a někdo se necítí dobře ani po 9 hodinách spánku. Spát více než 9 hodin se už opět nepovažuje za zdravé a správné. Stejně jako nedostatek spánku totiž může vést k problémům jako je bolest hlavy, nedostatečná výkonnost imunitního systému a zhoršení schopnosti koncentrace ...

Atletickytrenink.cz | 29. června 2010 14:15 |

Seznam zakázaných látek a metod dopingu

Řada léků používaných při léčbě běžných nemocí obsahuje zakázané substance z hlediska dopingu. Je proto důležité, aby měl každý sportovec přehled o zakázaných látkách a metodách, protože i v případě sportu platí staré známé: Neznalost neomlouvá. Sportovec je sám o sobě zodpovědný za kontrolu složení léku, který chce užít, proto by k tomuto přezkoumání měl přistupovat obzvláště zodpovědně. Pokud se řadíte mezi vrcholové nebo výkonnostní sportovce, dávejte si obzvláště velký pozor na následujících pět pravidel, které byste měli respektovat a dodržovat ...

Atletickytrenink.cz | 26. června 2010 09:58 |

Cviky protahovací - stretching

Protahování (stretching) je jednoduchá a účinná metoda zvyšující celkovou hybnost i kloubní mobilitu. Zlepšuje prokrvení svalů a látkovou výměnu. Sportujete-li aktivně, protahujte před tréninkem po zahřátí. Po ukončení tréninkové jednotky protáhněte opět všechny zatěžované svalové skupiny. Zabráníte vzniku svalových dysbalancí a urychlíte regeneraci. Nesportující cvičí nejméně 2× týdně po dobu 15 minut. Na počátku však doporučujeme cvičit denně alespoň po dobu 1 měsíce ...

Atletickytrenink.cz | 26. června 2010 09:57 |

Cviky posilovací

V našem souboru se posilovací cviky týkají hlavně svalů trupu a sledují správnou funkci páteře. Provádějí se v sériích po 8-12 cvicích s 0,5-1 minutovými přestávkami. Zpočátku cvičíme 3-4 série, zátěž postupně zvyšujeme až na 6-7 sérii. K dalšímu zvýšení zátěže lze použít atletickou manžetu (závaží) na dolní končetiny nebo vzít do rukou lehké činky (1 kg). Cvičíme 3x týdně. Ochablé svaly dostaneme na žádoucí silovou úroveň za 3 měsíce ...

Atletickytrenink.cz | 26. června 2010 09:54 |

Strečink

Nezbytnost opakovaného a dlouhodobého protahování vyplývá jednak z nutnosti udržovat maximální rozsah pohybu, bez kterého nejsou některé disciplíny vůbec možné, jednak z charakteru svalového stahu při atletických výkonech. Explozivní kontrakce proti relativně velkému odporu, typické pro lehkou atletiku, vedou velmi rychle ke zkracování svalových vláken. Zkrácený sval pak ztrácí výkon a je daleko náchylnější k poranění. Strečink je především způsob, jak udržet svalovou sílu a minimalizovat rizika poranění. Ale zdaleka nejen to. Protahování je také velmi účinná regenerační a rehabilitační metoda ...

Atletickytrenink.cz | 25. června 2010 10:36 |

Pufr

Při vlastním sportovním výkonu má kyselina mléčná negativní dopad na koordinační schopnosti atleta. V důsledku horší techniky prováděného pohybu tak snižuje výkonnost. Velké množství kyseliny mléčné může v extrémním případě zablokovat vápníkové ionty a tím úplně znemožnit svalovou kontrakci. V lidském těle existují tlumivé roztoky neboli tzv. pufry. Tyto látky tlumí výkyvy v acidobazické rovnováze (náhlé přírůstky kyselých nebo zásaditých látek) a udržují tak požadovaný rozsah pH (v krvi na 7,4). V lidském organismu k nim patří hydrogenuhličitany (bikarbonáty), krevní bílkoviny, hemoglobin, fosfáty. Řada uměle vyrobených pufrů se využívá také jako podpůrný prostředek při tréninkovém procesu. Jak již bylo řečeno, pufry neutralizují kyselinu mléčnou vytvořenou během výkonu, čímž se prodlužuje doba možné anaerobní zátěže. Jejích použitím se tedy omezí ?pálení svalů? při intenzivním výkonu a usnadní se regenerace do dalšího tréninku ...

Atletickytrenink.cz | 25. června 2010 10:33 |

Voda jako prostředek regenerace

Vodu používal člověk k odstranění únavy již dávno. Voda vyvolává významnou biologickou reakci v organismu, působí účinkem tepelným, mechanickým a chemickým. Hydroterapie patří k nejužívanějším regeneračním a léčebným metodám u sportovců. Využívání vody k regeneraci sil předpokládá zdravého sportovce, jakékoli onemocnění a obtíže musí zhodnotit lékař a případně rozhodnout o způsobu užití vody ...

Atletickytrenink.cz | 25. června 2010 10:31 |

Poranění svalů

Jak pracují svaly? Svaly umožňují pohyb nejrůznějších částí lidského těla. Rozeznáváme tři druhy svalů: kosterní (příčně pruhované), orgánové (hladké) a srdeční. Všechny druhy svalů vyvolávají pohyb stahováním a uvolňováním ...

Atletickytrenink.cz | 25. června 2010 10:29 |

Poranění kloubů

Klouby představují pohyblivé spojení kostí v těle. Každý kloub se skládá z hlavice a kloubní jamky. Jsou pokryté kloubní chrupavkou. Uvnitř kloubu v kloubní dutině se tvoří tzv. synoviální tekutina, která slouží k promazávání kloubních struktur a tím k hladkému pohybu. Kloub je zvenku chráněn pevnými vazivovými provazci, které vytvářejí kloubní pouzdro. Existují různé druhy kloubů umožňující různé druhy pohybů. Nejpohyblivějšími klouby v těle jsou kloub ramenní a kyčelní. Jaká jsou nejčastější poranění kloubů? Vždy záleží na mechanismu úrazu. Úraz může způsobit zavřené nebo otevřené poranění kloubu. Tupé poranění ...

Atletickytrenink.cz | 23. června 2010 19:46 |

Tělovýchovně lékařské prohlídky sportovců a jejich význam

Každá sportovní činnost má různou náročnost podle svého charakteru, objemu a intenzity a může podle okolností, závislých na jedinci (na př. tělesný a duševní stav) i na zevním prostředí (na př. teplota a vlhkost ovzduší, ekologická situace) působit ze zdravotního hlediska příznivě nebo nepříznivě. Riziko poškození organizmu nevhodnou zátěží je zvláště vysoké u mládeže, ale nevyhýbá se ani dospělým rekreačním a výkonnostním sportovcům. I když se zdravotní riziko nedá při sportu zcela vyloučit, lze je omezit specializovanou lékařskou péčí, konkrétně prováděním tělovýchovně lékařských prohlídek, které u nás mají již stoletou tradici. Dělí se na preventivní, orientační (prováděné bezprostředně před výkonem na sportovišti), léčebné při nemoci a zranění a konsiliární ...

Atletickytrenink.cz | 23. června 2010 19:44 |

Zdravotní problematika běhu

Přetížení kloubů dolních končetin (kyčelní, kolenní, hlezenné) s chronickými drobnými problémy - mikrotraumaty - až trvalým poškozením při nadváze, nevhodné sportovní obuvi, nadměrné zátěži, na kterou není běžec zvyklý, mladí jedinci s vrozenými i malými nenormálními nálezy na kyčelních kloubech, věkový faktor - osoby středního a staršího věku s již ne zcela zdravými klouby ...

Atletickytrenink.cz | 23. června 2010 19:42 |

Definice dopingu

K porušení antidopingových pravidel dochází mnohem častěji a více způsoby, než si neodborná veřejnost myslí. Definice dopingu totiž nezahrnuje jen požití zakázané látky, ale rovněž porušení dalších antidopingových pravidel jako je například podvádění v průběhu dopingové kontroly nebo nesprávná aktualizace míst pobytu. Proto je velice důležité nejen hlídat si výživové prostředky, ale také znát a rozumět antidopingovým pravidlům, která vymezuje Kodex ...

Atletickytrenink.cz | 22. června 2010 14:26 |

Pitný režim

Voda, přestože sama není zdrojem žádné energie, je jednou z nejdůležitějších součástí výživy sportovce. Je výchozím i konečným produktem četných biochemických reakcí v lidském organismu. Slouží jako transportní médium pro další živiny, hraje významnou úlohu v termoregulaci a udržování vnitřní rovnováhy tzv. homeostázy. U sportovců navíc do značné míry limituje schopnost využít výkonnostní potenciál, protože již při ztrátě zhruba 3 litrů tekutin prudce klesá výkonnost sportovce. Množství vody v lidském těle je za standardních podmínek relativně konstantní a u dospělého člověka tvoří přibližně 70% z celkové hmotnosti. V tréninku se klade všeobecně velký důraz na správné doplňování nejen tekutin, ale také minerálů ...

Atletickytrenink.cz | 22. června 2010 14:24 |

Oxidační stres a antioxidanty

Lidský život není možný bez kyslíku a okysličování (oxidace). Jako vedlejší produkt oxidace a látkové výměny se tvoří tzv. reaktivní kyslík neboli volné radikály, které intenzivně chemicky reagují s molekulami našich tělesných tkání, jejichž funkce a integrita je tím narušena. Za normálních okolností by měla být tvorba kyslíkových radikálů a jejich odstraňování v rovnováze. Situace, kdy si organismus nemůže vlastními silami poradit s odstraněním radikálů a dalších škodlivin z nich vzniklých, se nazývá oxidační stres ...

Atletickytrenink.cz | 22. června 2010 14:21 |

Adrenalin a endomorfin

Provozování sportu u sportovců je podobné toxikomanii. Mozek produkuje vlastní morfiny - endomorfiny, dochází též k vyplavování adrenalinu. Ten má podobné účinky jako kokain. Se skončením aktivity se tělo ptá, proč již nedostáváme malé dávky tohoto koktejlu heroinu a kokainu?Podobné poselství vyplynulo z nedávno odvysílaného francouzského sportovního dokumentu o sportu ...

Atletickytrenink.cz | 22. června 2010 14:18 |

Kreatin

Kreatin je poměrně jednoduchá chemická sloučenina. Vyskytuje se v našem těle přirozeně jako rychlý a efektivní zdroj energie pro svalovou tkáň. Většinu potřebného množství kreatinu si dokážeme vytvořit ve svém těle sami.Postačí nám k tomu pár běžných aminokyselin. Kreatin vzniká především v játrech a v ledvinách. Z místa vzniku je transportován krví na místa, kde je ho jako zdroje energie nejvíce třeba - do svalů, srdce a mozku. Jako rychlý zdroj energie je kreatin výhodný zejména pro rychlostní sporty. Pro vytrvalostní sporty nemá užívání zvýšených dávek kreatinu prakticky význam. Kreatin také snižuje hladinu celkového cholesterolu a ...

Atletickytrenink.cz | 20. června 2010 20:50 |