Běh na 3000m překážek

Běh na 3000 metrů překážek je jedinou běžeckou disciplínou, kde je výkonnost ovlivňována úrovní techniky přeběhu překážek. Zprvu vítězili na této trati běžci nespecialisté, jejichž hlavní tratí byl běh na 1500 m až 10 000 m. Z toho také vyplývala výkonnost ? Nurmi dosáhl na olympijských hrách v Amsterodamu výkonu o 70s horšího, než byl jeho nejlepší čas na hladkých 3000 m. Postupem doby se však technika překonávání překážek podstatně zlepšila, takže dnes dosahují steeplaři výkonů jen 30s (i méně) horších, než zvládají na hladké trati ...

Importováno: 3. července 2010 (10:07), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Dlouhe_trate/beh-na-3000m-pr.php