Energie při pohybové činnosti

Výdej energie při pohybové činnosti je zajišťován štěpením ATP (adenosintrifosfátu), látky energeticky velmi bohaté. Tato látka je bezprostředním zdrojem energie při svalové kontrakci. Při jejím štěpení dochází k uvolnění chemické energie z makroergní vazby a zároveň její transformaci na jiné formy energie - tepelnou, mechanickou, elektrickou. Aby kontrakce mohla pokračovat, musejí být vyčerpané zdroje ATP průběžně doplňovány (udává se, že pro zabezpečení normálního průběhu kontrakce má být obsah ATP ve svalových vláknech kolem 0,25% jejich celkové hmotnosti). Dochází k tomu štěpením organicky složitějších sloučenin (především cukrů a tuků) za současné produkce makroergních fosfátů, které jsou využity v resyntéze ATP. Malá rezerva ATP je uložena přímo ve svalu a kryje okamžitou potřebu energie (do 5s), jinak existují tři způsoby uvolňování ATP ? označují se jako "ATP-CP systém", "LA - systém" a "O2 - systém".

Importováno: 9. srpna 2010 (09:11), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Vseobecna_priprava/energie.php