Jednotlivé etapy přípravy běžce

V logice tréninkového procesu je třeba si připomenout jednu ze základních zásad, že rozvoj základních pohybových schopností předchází rozvoji speciálních pohybových schopností, a to jak v průběhu ročního tréninkového cyklu, tak v dlouhodobém několikaletém cyklu rozvoje. Z hlediska dlouhodobého plánování rozlišujeme čtyři období přípravy mladého běžce, viz tabulka č.1. U dalších atletických disciplín či jiných sportů je tato struktura více či méně odlišná.

Importováno: 5. července 2010 (09:38), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Vseobecna_priprava/jednotlive-etapy-bezce.php