Pitný režim

Voda, přestože sama není zdrojem žádné energie, je jednou z nejdůležitějších součástí výživy sportovce. Je výchozím i konečným produktem četných biochemických reakcí v lidském organismu. Slouží jako transportní médium pro další živiny, hraje významnou úlohu v termoregulaci a udržování vnitřní rovnováhy tzv. homeostázy. U sportovců navíc do značné míry limituje schopnost využít výkonnostní potenciál, protože již při ztrátě zhruba 3 litrů tekutin prudce klesá výkonnost sportovce. Množství vody v lidském těle je za standardních podmínek relativně konstantní a u dospělého člověka tvoří přibližně 70% z celkové hmotnosti. V tréninku se klade všeobecně velký důraz na správné doplňování nejen tekutin, ale také minerálů ...

Importováno: 22. června 2010 (14:24), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Regenerace/pitny_rezim.php