Seriál o laboratorních vyšetření krve - 3. díl

Ionty, soli, minerály ... sodíkový, draslíkový a chloridový ion tvoří základní trojici minerálů každého živého organismu. Jejich rovnováha je vzájemně provázaná a ani v laboratorním vyšetřování není v zásadě důvod je nabírat selektivně. Druhý hlavní anion, tzv. bikarbonát sodný HCO3-, se v rámci běžného vyšetření iontů neprovádí, patří do sady tzv. ASTRUP, hodnotící acidobazickou rovnováhu (zakyselení ? a tím i nedostatek kyslíku v plném slova smyslu) kterou dobře znají především anesteziologové a lékaři z oboru intenzivní péče ...

Importováno: 11. července 2010 (23:57), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Regenerace/serial_vysetreni_krve_3.php