Seznam zakázaných látek a metod dopingu

Řada léků používaných při léčbě běžných nemocí obsahuje zakázané substance z hlediska dopingu. Je proto důležité, aby měl každý sportovec přehled o zakázaných látkách a metodách, protože i v případě sportu platí staré známé: Neznalost neomlouvá. Sportovec je sám o sobě zodpovědný za kontrolu složení léku, který chce užít, proto by k tomuto přezkoumání měl přistupovat obzvláště zodpovědně. Pokud se řadíte mezi vrcholové nebo výkonnostní sportovce, dávejte si obzvláště velký pozor na následujících pět pravidel, které byste měli respektovat a dodržovat ...

Importováno: 26. června 2010 (09:58), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Regenerace/seznam_zakazanych_latek.php