Skokanský trénink - rozvoj odrazových schopností v základním tréninku

... vysoká výkonnost je dána rozvojem vybraných pohybových vlastností. Chceme-li dosáhnout v dospělosti vysokých sportovních výkonů, musíme se snažit o harmonický rozvoj všech pohybových vlastností. Sjednocení na testech a jejich srovnání je nezbytné. Sám pravidelně provádím se svěřenci testování odrazových schopností dvakrát ročně a jejich výsledky jsou podkladem pro odhalení možností u nových členů skupiny. Jako disciplíny testuji: výskok z místa, výskok z rozběhu, dálku z místa, pětiskok po odrazové noze, pětiskok po neodrazové noze, desetiskok z místa. Protože nemáme přesné měřící zařízení na měření rychlosti, jsme nuceni měřit rychlost až na závodech ...

Importováno: 5. července 2010 (09:35), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Technicke_discipliny/skokansky-trenink.php