Tělovýchovně lékařské prohlídky sportovců a jejich význam

Každá sportovní činnost má různou náročnost podle svého charakteru, objemu a intenzity a může podle okolností, závislých na jedinci (na př. tělesný a duševní stav) i na zevním prostředí (na př. teplota a vlhkost ovzduší, ekologická situace) působit ze zdravotního hlediska příznivě nebo nepříznivě. Riziko poškození organizmu nevhodnou zátěží je zvláště vysoké u mládeže, ale nevyhýbá se ani dospělým rekreačním a výkonnostním sportovcům. I když se zdravotní riziko nedá při sportu zcela vyloučit, lze je omezit specializovanou lékařskou péčí, konkrétně prováděním tělovýchovně lékařských prohlídek, které u nás mají již stoletou tradici. Dělí se na preventivní, orientační (prováděné bezprostředně před výkonem na sportovišti), léčebné při nemoci a zranění a konsiliární ...

Importováno: 23. června 2010 (19:44), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Regenerace/telovychovne_lekarske_prohlidky.php