Výživa a vrcholový sport (I. část)

Sportovní výživa je úzce spjata s energetickým metabolismem a zdravotním stavem každého sportovce, a to nejen vrcholového. Díky vysoké intenzitě a objemům dochází často k překračování fyziologické hranice zatěžování člověka. Chyby ve výživě pak mají přímý dopad na jeho tréninkovou kapacitu a aktuální výkonnost. Problematika sportovní výživy pro výkonnostní sport je úzce spjata s extrémními nároky na organismus, a proto se musí neustále hledat nové postupy a použití různých speciálních podpůrných prostředků, bez nichž se trénink sportovce již neobejde ...

Importováno: 23. května 2010 (09:54), Atletickytrenink.cz

Trvalý odkaz: http://www.atletickytrenink.cz/Regenerace/vyziva.php