Růstový hormon - elixír mládí?

Růstový hormon (RH) hraje velice důležitou úlohu v dětství a mladém věku zejména při růstu organizmu. Produkujeme ho však po celý život. Množství produkce klesá s rostoucím věkem a jeho dodáním můžeme zvrátit mnohé známky stárnutí. Koncentrace hormonu dosahuje vrcholu okolo ?

Importováno: 7. května 2010 (09:59), Doktorka.cz

Trvalý odkaz: http://kosmetika.doktorka.cz/rustovy-hormon-elixir-mladi