Tři čtvrtiny českých dětí se nepohybují ani hodinu denně

Tři čtvrtiny českých dětí nesplňují mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu a nemají 60 minut pohybu každý den. Nadváhou nebo obezitou trpí pětina chlapců a desetina dívek. Více než polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých zkušily kouření. Přibývá dětí ?

Importováno: 25. srpna 2012 (22:41), Doktorka.cz

Trvalý odkaz: http://rodina-deti.doktorka.cz/tri-ctvrtiny-ceskych-deti-se-nepohybuji-ani-hodinu-denne