Uspořádání pracovní plochy u počítače je prevencí syndromu karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu vzniká především opakovaným zatížením ruky. Jako zdravotní problém se ve větší míře začal vyskytovat až s masivním nástupem počítačů....

Importováno: 5. května 2010 (09:57), Doktorka.cz

Trvalý odkaz: http://zdravi.doktorka.cz/usporadani-pracovni-plochy-u-pocitace-je-prevenci-syndromu-karpalniho-tunelu-2-2-2-2-2-2