Vliv aerobního cvičení na mozek a spánek

Největší prospěch z vaší aerobní zdatnosti má mozek. S každým tepem srdce je krev vháněna přímo do mozku. Co myslíte, kolik procent krve do něj při každém stahu přijde? Pro informaci uvádím, že mozek tvoří asi 2-3 procenta hmotnosti těla a že mnohé z kapilár, které do něj ...

Importováno: 21. července 2011 (10:07), Doktorka.cz

Trvalý odkaz: http://zdravy-pohyb.doktorka.cz/vliv-aerobniho-cviceni-na-mozek-a-spanek