Zařízení měřící vzdálenost v domácích soutěžích schválena

Česká golfová federace oficiálně schválila užívání přístrojů měřících vzdálenost pro své soutěže.

Importováno: 24. února 2013 (13:54), EXEGOLF MAGAZIN

Trvalý odkaz: http://www.exegolf.com/cz/magazin/golf/pravidla/75178-zarizeni-merici-vzdalenost-v-domacich-soutezich-oficialne-schvalena.html