Architektura: Kompozice golfových hřišť

Při plánování nového hřiště je nejvlivnějším z určujících momentů pro jeho rozvržení krajinný faktor. Ten předznamenává, zda bude hřiště soustředěné do kompaktního bloku, nebo roztaženo do pásu lemující pobřeží či zástavbu. Podle toho pak rozlišujeme základní typy kompozice ...

Importováno: 27. července 2011 (17:16), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy f98 .cz/o_golfu/humor_a_zajimavosti/kompozice-golfovych-hrist.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles