ČGF: Ohlédnutí za XI. podzimní konferencí prezidentů klubů

Prezidenti golfových klubů mají před sebou náročný podzim. Přípravu na další sezónu začali v pátek 28. října na Čertově Břemeni, kde se na pozvání ČGF zúčastnili XI. Podzimní diskusní konference, aby prodiskutovali otázky rozvoje českého golfu. O čem se hovořilo?

Importováno: 3. listopadu 2011 (11:54), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/zpravodajstvi/cgf-podzimni-konference-2011.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles