Golfový rozvoj: Česko sprintuje za Evropou

V ČR je v současnosti 50 tisíc registrovaných hráčů a zhruba 85 znormovaných hřišť. Ještě před pěti lety tu byla hráčů jen polovina a hřišť na šest desítek. Mnozí se ptají, jak je možné, že se Česká republika stala tak golfově zdatným státem ...

Importováno: 1. února 2011 (10:48), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/humor_a_zajimavosti/cesko-za_golfovou_evropou.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles