Hole: Čím a kde hrát wedge

Učitel golfu Harvey Penick jednou řekl, že člověk s dobrou krátkou hrou je partnerem pro kohokoli, ale člověk se špatnou krátkou hrou není partnerem pro nikoho. Pokud chcete svou krátkou hru zlepšit, je dobré si udělat přehled v tom, kterou wedge je dobré použít v jaké situaci.

Importováno: 4. listopadu 2010 (09:22), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/rady-a-navody/jak-hrat/wedge.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles