Hřiště: Přehled hřišt podle obtížnosti

Srovnání hřišť podle obtížnosti se může zdát jako nesplnitelný úkol. Každé hřiště má různou délku, parametry CR a SR a par a hrají na něm hráči velice rozdílných výkonnostních úrovní. Přesto jsme se pokusili vytvořit základní přehled, který vám umožní porovnat náročnost ...

Importováno: 8. března 2011 (11:02), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/kde-hrat-golf/o_prehledu-hrist-obtiznost.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles