Hry: Sázení a golf

Řada hráčů si golf bez sázek nebo vlastních interních soutěží ani nedokáže představit. Zahrát si o něco během soutěžního nebo přátelského kola může pomoci udržet koncentraci a zlepšit výsledek. To samozřejmě platí zejména v pánském golfu, kde je přirozená soutěživost mnohem výraznější. Jak si tedy můžete svojí "rundu" ozvláštnit?

Importováno: 26. listopadu 2010 (11:12), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/humor_a_zajimavosti/golf-hry-sazeni.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles