Jak číst pravidla golfu

Pravidla golfu jsme se všichni naučili už v mateřské školce. Tedy u trenéra, u kterého jsme si dělali "zelenou kartu". Postupem času je ale trochu zapomínáme - zčásti proto, že na začátku jim stejně tak úplně nerozumíme, částečně proto, že nestandardní pravidlovou situaci ...

Importováno: 13. listopadu 2011 (10:19), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/jak-cist-pravidla.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles