Jak hrát: 10 nejčastějších porušení pravidel

V golfu existuje jedno základní pravidlo: "hraj míč, jak leží, hřiště jak je". Ve skutečnosti ale v bagu nosíme 200 hustě popsaných stránek Pravidel golfu. Pro běžného hráče tak není lehké žádné z nich neporušit. Sepsali jsme deset pravidel, které na českých hřištích trpí ...

Importováno: 2. července 2011 (23:58), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/casta-poruseni-pravidel.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles