Jak hrát: S větrem o závod

Nejsme zemí s linksovými hřišti na mořském pobřeží, kde by byl vítr jedním ze základních určujících faktorů hry. Přesto i nás může při hře dost potrápit. Proto když už jdete za větrného dne hrát, vyplatí se vědět, jak se na vítr připravit a co vás může čekat. Ušetříte tím ...

Importováno: 25. října 2010 (09:54), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/rady-a-navody/jak-hrat/jak-hrat-ve_vetru.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles