Je golf sport, nebo hra?

Tuto otázku si golfista často asi neklade. Setkáme se s ní ale často, pokud mluvíme s někým, kdo golf nehraje. Obecné přesvědčení mezi "laiky" je, že golf nepatří mezi sporty nebo (v tom lepším případě) že je to sport na důchod - až už nebudete stačit na ty ostatní, ...

Importováno: 23. září 2011 (07:27), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/humor_a_zajimavosti/je-golf-sport-nebo-hra.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles