Konference ČGF: Divadlo o čtyřech dějstvích

V sobotu 19. 3. 2011 se konala výroční konference ČGF. Po odstoupení Milana Veselého se nejnáročnějším bodem programu stala volba nového prezidenta, kterým se nakonec stal Jan Jenčovský. Federace také přijala mezi své členy 10 klubů. To jsou holá fakta. Ale jak to celé probíhalo?

Importováno: 24. března 2011 (10:17), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/zpravodajstvi/konference-cgf-2011.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles