Legendy golfu: Arnold Palmer

Mnoho golfistů se dokázalo zapsat do podvědomí tohoto sportu. Jen pár vyvolených však bude uctívána navždy. Jednou z těchto osob je také Arnold Palmer, jednaosmdesátiletý hráč, který pro golf udělal opravdu obrovský kus práce. Nejen, že je jedním z nejlepších hráčů, co se ...

Importováno: 27. října 2010 (21:08), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/humor_a_zajimavosti/legendy-arnold-palmer.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles