Marshalové

"Marshal je osoba, která sleduje chování hráčů na hřišti a případně řeší problémy s tím spojené." Tolik Otův golfník poučný. Angličané jdou poněkud dále: "Marshal je osoba, jejíž pracovní náplní je hlídat golfové hřiště, udržovat plynulost hry a odpovídat golfistům na ?

Importováno: 18. listopadu 2010 (09:53), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/marshalove.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles