Pravidla: Diváci jako strážci pravidel

V profesionálním gollfu občas dochází k situacím, kdy hráči poruší pravidla, aniž by si toho byli sami nebo kdokoli jiný na hřišti vědomi. Ale pokud takové porušení neunikne pozornosti televizních diváků, může se stát, že na základě jejich upozornění je hráč následně ...

Importováno: 12. února 2011 (12:22), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/televizni-divaci-a-pravidla.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles