Pravidla: Kdy se vám na golfu "ztratí" míč?

Pravidlo o ztraceném míči známe všichni - nenajdu-li míč do pěti minut od začátku hledání, je ztracený. Zní to jednoduše. V praxi ale často narazíme na situace, které nevyznívají tak jednoznačně a hráči mnohokrát nevědí, jak postupovat.

Importováno: 30. září 2011 (19:48), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/hledani-ztraceneho-mice.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles