Pravidla: Markování míče

Když hráč zvedne míč, neznamená to jen, ze hru vzdává. Podle pravidel totiž zvedáme míč z různých důvodů - na greenu, pokud překáží ve hře, kvůli identifikaci, když si beru úlevu ... Někdy jsme v takovém případě povinni polohu míče označit, jindy ne. Víte, který případ je který?

Importováno: 20. listopadu 2012 (15:48), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/markovani-mice.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles