Pravidla: Oprava poškozené jamky

Na hřišti se občs setkáme s rozbitým nebo poškozeným okrajem jamky. Hráči ji obvykle opraví, buď před vlastním dohŕním jamky nebo následně, pro golfisty, kteří přijdou po nich. Co ale mnozí netuší je fakt, že za opravu poškozené jamky můžete být podle pravidel i potrestáni ?

Importováno: 22. října 2012 (22:36), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/oprava-rozbite-jamky.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles