Pravidla v praxi: Která pravidla nejčastěji porušujeme?

Říká se, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala. V golfu by to platit nemělo, protože hra je na pravidlech postavená. Protože ale hráče ve většině případů nehlídá rozhodčí, ale hlídají se sami, dochází k porušování pravidel - a častěji, než byste mysleli. Která ?

Importováno: 24. května 2012 (17:08), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/nejcasteji-porusovana-pravidla.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles