Pravidla: Vybavení vás může zradit

Máte špičkový golfový vozík? Nedovolte, aby vás v turnaji diskvalifikoval! Moderní golfové vozíky mají zabudován i měřič vzdáleností, popřípadě měřiče další. Řada hráčů ani netuší, že používáním vymožeností takovéhoto vozíku při turnajích porušují pravidla, přičemž trest je ?

Importováno: 6. října 2010 (22:31), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/golfove-vybaveni/hole-micky-obleceni/moderni-voziky-pravidla.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles