Public vs veřejná hřiště

Pojem veřejné nebo public hřiště je u nás poměrně často užívaný. Existují ale sporné názory na to, co vlastně znamená. Ačkoli by se taková etymologická debata mohla zdát zbytečná, je dobré si ujasnit, zda je veřejné hřiště opak soukromého (uzavřeného), nebo opak hřiště, ?

Importováno: 22. října 2012 (22:30), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/kde-hrat-golf/o_hristich/verejna-hriste-v-soukroma.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles