R&A: Co říkají pravidla o měření vzdáleností?

Zjišťování vzdáleností na hřišti se s vývojem nových technologií neustále zpřesňuje. Stále ale platí, že měření např. pomocí GPS je ve většině případů zakázané. A právě to "ve většině" někdy působí na hřišti problémy. Přinášíme podrobný návod, jak se vyznat v povolených a ?

Importováno: 14. června 2012 (21:17), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/mereni-vzdalenosti-randa.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles