Recenze: Záhadná golfová pravidla

Pravidla golfu jsou těžkopádné a náročné čtení. Bez legrace. To se ale pokusil změnit Dan Ebermann, který ve své knížce Záhadná golfová pravidla, pověry a mýty vyložil základní pojmy a pravidla po svém - s nadsázkou a odlehčením, navíc doprovázené golfovými vtipy Petra Urbana.

Importováno: 19. dubna 2011 (00:09), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/golfove-vybaveni/recenze-testy/zahadna-pravidla-ebermann.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles