Seznam golfových pravidel, která můžete porušit

Myslíte si, že všechna golfová pravidla je potřeba dodržovat? Omyl! Ve skutečnosti je mnoho pravidel, na které je dobré v jistých situacích zapomenout a řídit se spíše citem a zdravým rozumem.

Importováno: 19. května 2011 (10:48), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/pravidla/pravidla-ktera-lze-porusit.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles