Stanovy ČGF a dvourychlostní federace

V pátek 26. října se konala mimořádná konference ČGF. Jednalo se v tichosti o velmi zásadní změně ve fungování dosavadního klubového systému. A tato změna byla i schválena, takže od příštího roku nás čeká rozdělení na kluby a nekluby - které mohou míň a platí víc. Kam patříte vy?

Importováno: 12. listopadu 2012 (11:43), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/zpravodajstvi/stanovy-cgf.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles