Statistika 2011: Jak se mění členská základna

Přibližně jednou za šest měsíců vás informujeme o stavu členské základny u nás z pohledu statistik. Tentokrát se zaměříme na členství - v tuto chvíli si již snad všichni hráči vyřešili své členství na letošní rok, takže se můžeme podívat, které kluby se drží co do počtu ?

Importováno: 13. května 2011 (19:13), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/zpravodajstvi/clenska-zakladna-2011.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles