Téma: Jsou ženy v golfu dikriminovány?

Golf je sport pro každého. Bez rozdílu pohlaví. Jenže odlišnost mezi mužským a ženským golfem existuje a vidíme ji především ve sféře profesionálního golfu. Zatímco nejlepší muži přitahují miliony diváků, jejich ženské protějšky mají leckdy co dělat, aby se uživily.

Importováno: 17. října 2010 (00:32), Golfovezpravy.cz - Zprávy z golfu

Trvalý odkaz: http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/humor_a_zajimavosti/diskriminace-zen.html#utm_source=gz&utm_medium=rss&utm_campaign=rss-articles