Informace o ČSKB

Po maratónském mistrovském závodě v Račicích jsme svolali schůzku zástupců oddílů kolečkového rychlobruslení. Hlavním tématem byl současný stav kolečkového rychlobruslení a fungování Českého svazu kolečkového bruslení (ČSKB). Od té doby uběhly dva měsíce a zrekapituluji, ?

Importováno: 27. listopadu 2011 (08:05), Inline [čti inlajn.cz]

Trvalý odkaz: http://inlajn.cz/460-informace-o-cskb