Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informační systém Masarykovi univerzity
Domovská stránka: http://is.muni.cz/

 Systémové informace o zdroji

ID: 241
Jmenné ID: ismunicz
Články ručně přidává správce systému: ANO

Význam posilování svalů pánevního dna v prevenci močové inkontinence

Tématem práce je posilování svalů pánevního dna v souvislosti s močovou inkontinencí. Zabývá se příčinami, typy a možnostmi léčby inkontinence. Důraz je kladen na stresovou inkontinenci, její diagnostiku, léčbu a prevenci. Na základě rozboru dané rpoblematiky jsou vypracována vhodná cvičení nejen k léčbě a sekundární prevenci, ale především k prevenci primární.