Význam posilování svalů pánevního dna v prevenci močové inkontinence

Tématem práce je posilování svalů pánevního dna v souvislosti s močovou inkontinencí. Zabývá se příčinami, typy a možnostmi léčby inkontinence. Důraz je kladen na stresovou inkontinenci, její diagnostiku, léčbu a prevenci. Na základě rozboru dané rpoblematiky jsou vypracována vhodná cvičení nejen k léčbě a sekundární prevenci, ale především k prevenci primární.

Importováno: 8. června 2010 (22:11), MU IS

Trvalý odkaz: http://is.muni.cz/th/69883/fsps_b/Bakalarska_prace.pdf