Rizikové faktory vzniku bolestí zad

Ke vzniku bolestí zad může vést mnoho různorodých příčin. Jednotlivé možné příčiny vzniku bolesti zad můžeme považovat za rizikové faktory, které svou přítomností zvyšují pravděpodobnost vzniku bolestí právě v oblasti zad ...

Importováno: 17. května 2012 (15:05), Moje Bolesti Zad

Trvalý odkaz: http://www.mojebolestizad.cz/priciny-bolesti-zad/rizikove-faktory-vzniku-bolesti-zad/