Zatížení páteře

Páteř, zvláště pak její dolní bederní část, je vysoce namáhána. Zakřivení páteře je ve vývjové řadě způsobeno vzpřímením polohy, a tím je páteř vystavena gravitačním zákonům. Je zajímavé, že v beztížném stavu u astronautů se bederní lordóza vyrovnává. Learn More

Importováno: 28. října 2012 (11:15), Moje Bolesti Zad

Trvalý odkaz: http://www.mojebolestizad.cz/fyziologie/zatizeni-patere/