Základní informace o zdroji

Podtitulek: O cvičení a zdravém pohybu
Domovská stránka: http://www.mojecviceni.cz
RSS export:

 Systémové informace o zdroji

ID: 253
Jmenné ID: mojecviceni-cz
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: ANO
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: 19. července 2015 09:09
Návratový kód: HTTP 304
RSS export naposledy zpracován: 18. července 2012 16:57
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 19. července 2015 10:39

Čtyřhranný sval bederní

Čtyřhranný sval bederní začíná na 12.žebru, v. lumbales. M. quadratus lumborum se upíná se na crista iliaca. Čtyřhranný sval bederní má funkci elevace pánve, deprese žeber, extenze beder (oboustranný kontrakce svalu), lateroflexe (jednostranná kontrakce svalu, jednostranná ...

Moje Cvičení | 13. června 2012 09:57 |

Příčný sval břišní

Příčný sval břišní začíná na 6 kaudálních žebrech, lubmální páteři a ala ossis ilii. M. transversus abdominis se upíná na linea alba. Funkcí příčného svalu břišního je břišní lis a dále zužování dolní části hrudníku. Inervace transversus abdominis je z mm. intercostales ...

Moje Cvičení | 24. května 2012 17:11 |

Vnitřní šikmý sval břišní

Vnitřní šikmý sval břišní začíná od ligamentum inguinale, crista iliaca, fascia theracolumbalis. M. obliquus internus abdominis se upíná na 3 a 4 kaudální žebro. Funkcí vnitřního šikmého svalu břišního je břišní lis, rotace a lateroflexe trupu (jednostranná kontrakce svalu, ...

Moje Cvičení | 16. května 2012 16:43 |

Zevní šikmý sval břišní

Zevní šikmý smal břišní začíná osmi zuby od laterální plochy osmi kaudálních žeber. M. obliquus externus abdominis se upíná na linea alba, crista iliaca, spina iliaca anterior superior a os pubis. Funkcí zevního šikmého svalu břišního je břišní lis, deprese hrudníku - ?

Moje Cvičení | 10. května 2012 21:23 |

Zdvihač hlavy

Zdvihač hlavy začíná na manubrium sterni a clavicula (extemitas sternalis). Sternocleidomastoideus se upíná na processus mastoideus os temporale. Funkce zdvihače hlavy je extenze (jednostranná kontrakce svalu), protrakce + flexe hlavy (oboustranná kontrakce svalu), ?

Moje Cvičení | 3. května 2012 13:05 |

Řemenový sval hlavy

Řemenový sval hlavy patří do systému spinotransverzálního. M. Splenius capitis začíná na processus spinosus C7 a Th1 - Th3 a upíná se na processus mastoideus a linea nuchae superior. Funkcí řemenového svalu hlavy je extenze hlavy (oboustranná kontrakce svalu), rotace ?

Moje Cvičení | 23. dubna 2012 08:06 |

Pilovitý sval zadní horní

Pilovitý sval zadní horní je součástí spinokostálního systému povrchových svalů zádových. Serratus posterior superior začíná na processus spinosus C6-C7 a Th1-Th2. Pilovitý sval zadní horní se upíná na 4 zuby na zevní straně 2-5 žebra. Funkcí serratus posterior je fixace, ...

Moje Cvičení | 8. dubna 2012 19:47 |

Velký sval rombický

Velký sval rombický patří mezi mezilopatkové svaly. Rhomboideus major začíná na processus spinosus prvních čtyř hrudních obratlů (Th1-Th4). Velký robický sval se upíná na margo medialis scapulae. Funkcí velkého rombického svalu je addukce lopatky k páteři. Inervace m. ?

Moje Cvičení | 3. dubna 2012 19:24 |

Malý sval rombický

Malý sval rombický patří mezi mezilopatkové svaly. Rhomboideus minor začíná na processus spinosus šetého a sedmého obratle (C6-C7). Malý rombický sval se upíná na margo medialis scapulae. Funkcí rhomboideus minor je táhnout lopatku kraniomediálně ...

Moje Cvičení | 29. března 2012 23:37 |

Trapézový sval

Trapézový nebo také kápový sval začíná na protuberentiaoccipitalis externa (linea nuchae superior) a processus spinosus cervikálních a thorakálních obratlů. Trapézius se upíná na spina scapulae, acromion a clavicula (extremitas acromialis). Funkce trapézového svalu jsou ?

Moje Cvičení | 22. března 2012 13:35 |

Zdvihač lopatky

Zdvihač lopatky začíná na processus transversus obratlí C1-C4. Levator se upíná na lopatce na angulus superiror scapule. Funkcí levatoru scapulae je elevace a addukce lopatky k páteři při fixované lopatce ? lateroflexe cervikální páteře (JK, SS). Použité zkratky: JK ? ?

Moje Cvičení | 20. března 2012 00:42 |

Malý prsní sval

Malý prsní sval začíná 4 zuby od chrupavky 3 ? 5 žebra. Pectoralis minor se upíná na processus coracoideus scapulae. Funkcí malého prsního svalu je deprese a protrakce lopatky a je to zároveň pomocný sval inspirační. Inervace m. pectoralis minor je zajištěna z nervus C5 ...

Moje Cvičení | 13. března 2012 12:02 |

Velký prsní sval

Velký prsní sval začíná na extremitas sternalis claviculae - pars clavicularis, dále na os sternum (2-7 žebro) - pars sternocostalis, a na m. rectus abdominis - par abdominalis. Velký prsní sval se upíná na crista tuberculi majoris na humerus. Funkcí velkého prsního svalu je ...

Moje Cvičení | 8. března 2012 17:53 |

Přímý sval břišní

Začátek svalu: procesus xiphoideus, 5-7 žebro.Upíná se na os pubis. Funckcí svalu je flexe páteře. Inervován je nn. intercostales VI.-XII.Obsahuje šlašité přepážky ? intersectiones tendineae a pupek ? umbilicus.

Moje Cvičení | 8. března 2012 17:49 |