Přímý sval břišní

Začátek svalu: procesus xiphoideus, 5-7 žebro.Upíná se na os pubis. Funckcí svalu je flexe páteře. Inervován je nn. intercostales VI.-XII.Obsahuje šlašité přepážky ? intersectiones tendineae a pupek ? umbilicus.

Importováno: 8. března 2012 (17:49), Moje Cvičení

Trvalý odkaz: http://www.mojecviceni.cz/anatomie-pohyboveho-aparatu/primy-sval-brisni/