Řemenový sval hlavy

Řemenový sval hlavy patří do systému spinotransverzálního. M. Splenius capitis začíná na processus spinosus C7 a Th1 - Th3 a upíná se na processus mastoideus a linea nuchae superior. Funkcí řemenového svalu hlavy je extenze hlavy (oboustranná kontrakce svalu), rotace ?

Importováno: 23. dubna 2012 (08:06), Moje Cvičení

Trvalý odkaz: http://www.mojecviceni.cz/anatomie-pohyboveho-aparatu/remenovy-sval-hlavy/