Velký sval rombický

Velký sval rombický patří mezi mezilopatkové svaly. Rhomboideus major začíná na processus spinosus prvních čtyř hrudních obratlů (Th1-Th4). Velký robický sval se upíná na margo medialis scapulae. Funkcí velkého rombického svalu je addukce lopatky k páteři. Inervace m. ?

Importováno: 3. dubna 2012 (19:24), Moje Cvičení

Trvalý odkaz: http://www.mojecviceni.cz/anatomie-pohyboveho-aparatu/velky-sval-rombicky/